Elanınızı Feysbuk səyfəmizdə paylaşaq

 

Saytımızın Təcili Sat Xidmətindən yeni təklif

Elanı Feysbuk səyfələrimizdə paylaşma üçün:  
1. Elanı http://www.xirdalanemlak.az/  saytimizda yerləşdirin; 
 2. https://www.facebook.com/xirdalanemlak.az/  səyfəmizin  məktub qutusuna elanızın kodunu və paylaşmanın
 müddəti barədə istəyinizi bildirin;  
Feysbuk səyfəmizdə Paylaşmanın qiyməti 10 azn. 
Bir paylaşma nəticəsində 5 mindən çox insanı əhatə edəcəyinə və sizin elanınızı görəcəyinə zəmanət veririk
Ödəniş barədə məlumatı saytımızın  Tacili Sat bölməsindən əldə edin.
Əlavə məlumat üçün zəng edin 055 606 38 73